Nishi-Shinjuku

Nishi-Shinjuku (西新宿) is a skyscraper business district in Shinjuku, Tokyo, Japan.

Location: 

Nishishinjuku