Sapporo Maruyama Zoo

Sapporo Maruyama Zoo (札幌市円山動物園 Sapporo Maruyama Dōbutsuen) is a municipal zoo in Chūō-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan.

Location: 

Maruyama Zoo